Zariadenia pre bezvýkopové technológie

Technológie a Know How pre obnovu, čistenia a inšpekciu potrubí.

Bezvýkopové riešenia

Všetky riešenia pre potrubia – od inšpekcie kamerou, cez vyčistenie až po opravu a obnovu potrubia bezvýkopovou metódou.

Know How na stavbe

Viac ako 10 rokov skúseností špecialistov pri bezvýkopových opravách a pokládke potrubí.

RABMER Slovakia, s.r.o., Bystrická 1, 841 07 Bratislava, Slovakia
T: +421 2 544 10 852, F: +421 2 544 10 857, info@rabmer.sk

Kreatívne webové štúdio Rewrite.sk - Internetové obchody, firemné a webové prezentácie